A székelyek szavai és kifejezései
Gyorskeresés:  
vacskol gyúrogat, nyomkod, hogy a leve kijöjjön valaminek Kriza. Használata általános. Vö. elvacskol, összevacskol
vájling nagy, ovális fémedény Általános népi szó.
vakarék kisnövésű- vagy utolsó gyerek Általános népi szó.
vakaró, vakarú kenyérsütés után a teknőben maradt tésztából sütött cipó Használata általános. "sirül a por / sirül a por / akad a tenyeren / kiül a por / kiül a por / vakaró kenyerem / hadarón lenyelem" Cselényi Béla: Áfa hull sík peremen. http://irodalom.elender.hu/cselenyi/csel1996.htm
vakszem halánték Általános népi szó. "Vakszem a ló szemboltja feletti mélyedés. Csikóknál alig vehető észre, de a lovak korosodásával mindinkább mélyed, ezért a ló korának megitélésekor szintén felhasználható jel. Lócsiszárok gyakran levegőt fujnak a vén lovak V.-nek bőre alá, hogy ezáltal fiatalítsák őket." Pallas Nagy Lexikona.
valag 1.) fenék, segg 2.) pina Általános népi szó mindkéy jelentésben.
vankuj neveletlen, konok Általános népi szó. "Bár kétségtelenül elcsodálkozott azon (ezt is be kell vallania, ha már a vallomások órájában vagyunk), hogy rendkívül nyakas és rigolyás nagyapja, ez a vankuj székely úr első meghívásra igent mondott, sőt, mintha lelke mélyén várta volna az ősz vajda meghívását." Bogdán László: A bécsi fogadó. Kortárs, 2001/6
vápa vízmosás Általános népi szó.
varizsáló piszkafa RMNyA. Erdélyi tájszó.
vaszkatlódik, vaszkatol vackolódik Általános népi hangalak.
vaszora fenék (állat vagy nő esetében) Kriza. Általános népi szó.
vatrat kutyát ugattat Használata általános.
vék lék RMNyA. Ha ritkán is használják, de mindenik tájegységben adatolható.
vekeng l. vekkedez
vekeng vacillál
vekkedez, vekeng vacillál, tart valamitől Kriza. Használata általános.
vereshagyma lila hagyma Általános népi szó.
vereskókis beszéd értelmetlen, vereskakasos beszéd Általános népi szókapcsolat.
vergál, vargál ellenőriz Használata általános. Vö. megvergál
veronda tornác Általános népi szó.
vettető krumpliszedő gép Használata általános.
vetöllő eszköz, amellyel az osztovátán átalvetik a nyüstbe befont bélfonalat Általános népi szó.
viccsad l. vicskad
vicog nevet, vihorász Hangalakváltozat. "Hillaryék a Mount Everestnek mentek neki, mert az a legnagyobb. Mi a Nanga Parbatnak. Az a legnehezebb. Kuncog. Kajánul vicog, mintha szégyenletes titkot tudna, vagy selyma történetet a rendőr édesanyjáról, esetleg elszánta volna magát, hogy sírba viszi a világéhségtől megmentő mumanna képletét." Czábár László (Csiki László álneve): A Nanga Parbat. Élet és Irodalom, 2000. március 3.
vicskad, viccsad 1.) összeesik az anyag, főleg a bőr érleléskor 2.) lebiggyen a szája széle Kriza (viccsan). Használata általános, mindkét jelentésben. Vö. megvicskad
vider veder Hangalakváltozat.
vidikel l. virikol
vidimusz azon fiúcska, aki vízkeresztkor a pappal járja a házakat Használata általános. "A következő vízkeresztkor már 'vidimusz' lettem - 'Ubi est gui natus est rex Iudeorum? Vidimus enim stellam eius in Criente, et venimus adorare eum -Hol van a zsidók királya, aki nemrég született, láttuk csillagát feljönni napkeleten, és eljöttünk imádni őt' - mondtuk. -Békesség e háznak! -És a benne lakóknak! - feleltünk a plébános köszöntésére." Veress Endre: A csengettyűs. Vasárnap. Romániai magyar katolikus hetilap, 2000. január 9.
vigyázkodik figyel, kutat Általános népi szó. Vö. megvigyázkodik "Isten mindenhol ott van. Vigyázkodik, ránk figyel tekintetével. ő teremtett minket, a csángókat és a hegyeket, hogy Borospatakán és a Hidegségben rend legyen. Enni ad és sorsot oszt, jót is, rosszat is, mikor hogy. Igazságos az Úristen. Isten segélje az Urat." Kiss Noémi: Digitális bédekker. Lettre, 2002. nyara, 45. szám"Már éppen az utolsó kiflinél tartottam, amikor lassú járással és lehajtott fejjel arrafelé jött egy öregebb ember. Nem sokat vigyázkodott, hanem leült mellém a padra és egy újságot vett elő, hogy abból olvasson. Ahogy kinyitotta az újságot, szinte az ölibe ültem örömömben, mert a hírlapja magyarul volt írva." Tamási Áron: Ábel Amerikában.
vikota veszekedés Kriza. Használata általános. "Mi lett volna azonban, ha én is a Zsuzsika pattogása mellé állok? Bizony, a békesség helyett csak vikota, melynek szökdöső hullámzása mellett nyilván felébredt volna a két kisebb gyermek is, akik iskola és munka után már az orruk hegyéig aludtak. Így pedig, mint ahogy leszakad a tűz, lassan ők is a mérgükvel kihunytak." Tamási Áron: Szirom és Boly.
vinete padlizsán, padlizsánkrém Erdélyi tájszó.
virics a nyírfa iható leve (ha a fát megcsapolják) Kriza. Általános népi szó. "A háromszéki székely fiatalság tavaszi ünnepen énekszóval, tánccal vonult ki a nyírfákat megcsapolni: 'Édöcs virics foly a fából,/Jere ki rózsám a házból...' A nyír levele és a fából készült kátrány, valamint a megcsapolt fából lecsurgó nyírfavíz ma is gyógyszer." Konkolyné Dr. Gyuró Éva, Dr. Bartha Dénes, Dr. Molnár Sándor: Az év fája, a bibircses nyír. Élet és Tudomány, 2001/28
viricsel mézgát gyűjt Gazda K. Általános népi szó.
virikel l. virikol
virikol, virikel, vidikel éjjel sokáig fennmarad Kriza (virikkelni). Használata általános.
viseli magát hivalkodik, tetszeleg Általános népi szókapcsolat.
vizályagos elmálló, gyenge Gazda K. Használata általános.
vizenkullogó formákba sütött tészta A Gyimesekben használatos. "Vízenkullogó. Tésztát gyúrtak, kendervászonba becsomagolták, jéghideg vízbe tették egy órára, majd különböző figurákat formáltak belőlük és azokat megsütötték. A gyermekek eljátszadoztak azokkal közben egy-egyet bekaptak." Tankó Gyula: Húshagyó keddtől húsvét másodnapjáig. Honismeret, 2000/2
vizeskártya l. kártya
vizet vet ősi gyógyítási módszer, abból áll, hogy egy csésze vizet langyosra felmelegítenek, majd abba - településtől függően - egy vagy három szem parazsat dobnak. A gyógyulási esély attól függ, hogy a parazsak leszállnak-e a csésze aljára, vagy fennmaradnak a víz "Igézés esetén egy szem parazsat dobnak bele egy pohár vízbe. A parázs süllyedésének sebességéből, illetve a létrejött vízgőz mennyiségéből meg lehet állapítani a rontás erősségét, utána a műveletet végző anya agy nagyanya keresztet vet, a gyermeket lelocsolja, meg is itatja a szenes vízzel, majd végezetül ezt mondja: Kígyófasz a szöme közi, annak, aki megigézte. (K.Zs.)" Zsidó Ferenc: Történetiség, sorsok, hiedelmek a Felső-Nyikó mentén, Erdélyi Gondolat Kiadó, Székelyudvarhely, 2000.
vizika női blúz Használata általános.
vizika női blúz RMNyA. Erdélyi tájszó.
vizita a fiú hivatalos udvarlása a lánynak Erdélyi tájszó. "Ha valaki többedmagával, sokadmagával jár vizitába, és úriember, s ha netalán eltűnik, eltörik valami, csakis abból indulhat ki, hogy az ő emberei, cselédei, csatlósai közül tette valaki, s megpróbál elégtételt, kárpótlást kínálni a háziaknak." Lászlóffy Aladár: Ólom és álom. Kortárs, 1998/5


a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | z


HIRDETÉS